Voorwaarden

Geld komt niet zonder begeleiding ...

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een krediet te verkrijgen

* Minimaal 18 jaar oud zijn.
* Heb een goed karakter, zelfs als u een toezegging nakomt.
* Heb een minimale maandelijkse inkomstenbron van 200 €.
* Een lening toegekend maar niet terugbetaald binnen de voorwaarden van het contract leidt tot vervolging vergezeld van de publicatie van uw kaart identiteit op alle kanalen die op ons bureau worden getoond. De vertraging de overdracht duurt maximaal 48 uur.

2. Te verstrekken documenten?

* Dubbelzijdig gescande identiteitsbewijzen.
* Kopie van een bankrekening of post.
* Laatste elektriciteitsrekening of een ander gelijkwaardig document dat uw adres kan rechtvaardigen.
* Laatste loonstrookje of een ander document dat uw maandelijks inkomen kan rechtvaardigen.

Jaarlijks vast tarief van 2,80 tot 3% afhankelijk van het geleende bedrag en de looptijd van de lening.

U betaalt uw tegoed over 6 tot 360 maanden naar wens terug.

De aflossing van uw persoonlijke lening wordt aangepast aan uw budget. U kunt een of meer projecten doen.
U ontvangt uw financiering binnen 48 uur na goedkeuring van uw aanvraag door onze beheerders.
U hoeft geen bewijs van gebruik te verstrekken. U doet wat u wilt met uw lening: u beslist!
U kunt de aflossing van uw lening elke 6 maanden naar boven of naar beneden vragen.
Elk jaar kunt u uitstel van een maandelijkse betaling aanvragen.
U kunt uw tegoed geheel of gedeeltelijk zonder boete terugbetalen.

De lener zal een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat moeten ondertekenen. De verzekering dekt u in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie, totale arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (nr. 0081 FACL), en verlies van tewerkstelling als gevolg van vergoed ontslag.